1. Probleemstelling

Bij een concrete uitdaging analyseren we in samenspraak met de partner ook de achterliggende probleemstelling en kijken we verder dan de gestelde vraag. Samen bakenen we vervolgens de scope van het project af. 

2. Analyse

Eens de scope haarfijn is afgebakend, duiken we in de realiteit en analyseren we pragmatisch en doelgericht de bestaande situatie. Alle relevante parameters brengen we helder en objectief in kaart.

3. Consultancy

Op basis van onze analyse geven we gericht advies over de aangewezen aanpak. Op die manier begeleiden we organisaties en bedrijven in de stapsgewijze digitale transformatie van hun inkomende en uitgaande documentenstromen. 

4. Implementatie

We geven niet alleen advies over de aangewezen aanpak, we brengen de gewenste situatie ook zelf in de praktijk. In een eerste stap gebeurt dit via een proof of concept dat we vervolgens agile bijsturen tot de gewenste resultaten zijn bereikt.


Met behulp van ons online multichannel platform activeren en configureren we de juiste modules en zorgen we voor de nodige verbindingen met uw eigen IT-systemen. 


We werken een geautomatiseerde totaaloplossing uit die volledig voldoet aan de verwachtingen. 

5. Langdurig partnership

Na de implementatie van de oplossing, blijven we nauw samenwerken. We zorgen ervoor dat alles optimaal functioneert en zijn bereikbaar via onze helpdesk via de afgesproken service levels. 


Zelfs een 24/7 monitoring van uw inkomende en uitgaande datastromen behoort tot de mogelijkheden. Wij zijn voorstander van een agile aanpak waarbij onze dienstverlening mee evolueert met uw wijzigende behoeftes en de nieuwste technologische mogelijkheden.